regelen, ontzorgen of meedenken: maatwerk is standaard

 

 

u heeft een aanspreekpunt voor al uw zaken

heldere tarieven

Algemeen

Uw gegevens


Naam*

Naam bedrijf*

E-mail*

Adres/Plaats*

Telefoon

Uw vraag/opmerking*

 
 

Zoeken

Inloggen op uw account E-mail adres: Wachtwoord: Wachtwoord vergeten? inloggen Nog geen account? Klik hier
         
 
 

Nieuws  

Arbo-gerelateerde onderwerpen, waar moet je dan op letten?

1 februari 2018

Checklist Arbozaken

Hier vind je een aantal Arbo-gerelateerde onderwerpen en waar je eventueel op zou moeten letten. Wij kunnen je hierbij ondersteunen.
Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Uitvoeren Risico Inventarisaties (RI&E0

 • Opstellen noodplan / bedrijfshulpverleningsplan

 • Opstellen vluchtwegplattegronden

 • Gerelateerde opleidingen: BHV, Preventiemedewerker etc.

Uitvoeren Risico Inventarisaties (RI&E)

Elke onderneming moet in het bedrijf de mogelijke werk gerelateerde risico’s in kaart brengen. Dit is een verplichting vanuit de Arbowet (artikel 5). Daarin wordt als eis gesteld dat de RI&E up-to-date en actueel moet zijn, dat houdt in:

 • Conform nieuwe wetswijzigingen;

 • geen wijzigingen in de scope van werkzaamheden;

 • geen grote verbouwingen;

 • geen proportionele aanpassingen in het personeelsbestand.

Als één van deze parameters wijzigt dan is in principe de RI&E niet meer up-to-date. 

Als je een bedrijf hebt dat al 10 jaar dezelfde werkzaamheden uitvoert en er is geen wetwijziging geweest, dan kan de RI&E dus nog prima actueel zijn. In de meeste gevallen is de verzekeringsmaatschappij degene die stelt dat de RI&E om de 3 jaar herzien moet worden. 

Een ongeschreven regel is, dat de RI&E over het algemeen om de 3 jaar herzien moet worden. Door de nieuwe wetswijziging van 1 juli, zou (in principe) elk bedrijf een nieuwe RI&E moeten laten opstellen of updaten.
Belangrijke onderwerpen waar de arbeidsinspectie het afgelopen jaar nadrukkelijk op heeft gecontroleerd zijn:

 • Is er een preventiemedewerker officieel aangesteld, met functieomschrijving en aanstellingsbrief;

 • is er een basiscontract met een bedrijfsarts;

 • is er een beleidsverklaring / beleidsvoering ten aanzien van arbeidsveiligheid / VGWM;

 • wordt er preventief beleid gevoerd met maatregelen om psychosociale arbeidsbelasting onder werknemers terug te dringen;

 • wordt er voldoende voorlichting en onderricht gegeven naar medewerkers over het gebruik van risicovolle arbeidsmiddelen, ook in geval van anderstaligen;

 • is er voldoende toezicht en inspectie door leidinggevende op de (risicovolle) werkzaamheden;

 • zijn alle te gebruiken arbeidsmiddelen gekeurd, voldoen ze aan de industriële norm en zijn ze veilig in gebruik.

Opstellen noodplan / bedrijfshulpverleningsplan

Het noodplan van gebouwen moet worden opgesteld in het kader van het Bouwbesluit in die gevallen dat een gebruiksmelding of gebruiksvergunning noodzakelijk is. Een noodplan is een integraal onderdeel van de gebruiksvergunning. De verplichting tot het opstellen van een ontruimingsplan staat eveneens omschreven in Arbowet artikel 15, en Arbo besluit artikel 2.17.

Een gebruiksmelding of gebruiksvergunning, en daarmee dus de verplichting tot het opstellen van een ontruimingsplan, is in de volgende gevallen verplicht:

 • Voor gebouwen waarin meer dan vijftig personen tegelijk aanwezig zullen zijn;

 • voor gebouwen waar bedrijfsmatig gevaarlijke stoffen worden opgeslagen zoals aangegeven in de Regeling Bouwbesluit Brandveiligheid;

 • voor gebouwen waarin aan meer dan vier personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden gegeven;

 • voor gebouwen waarin aan meer dan tien kinderen jonger dan twaalf jaar, of aan meer dan tien lichamelijk en/of geestelijk gehandicapten dagverblijf zal worden verschaft.

Opstellen vluchtwegplattegronden

Veel vluchtwegplattegronden zijn verouderd, kloppen niet met de werkelijkheid of zijn niet compleet volgens de NEN-8112 norm. 

Het hebben hangen van vluchtwegplattegronden is verplicht wanneer er een bedrijfsnoodplan / ontruimingsplan is of voor bedrijfspanden die uit meer dan één ruimte bestaat waarbij direct zicht op één of meerder (nood)uitgangen niet mogelijk is. 

Minimale te vermelden vereisten op een vluchtwegplattegrond zijn:

 • Noordpijl

 • Uitgangen

 • Vluchtwegen

 • Blusvoorzieningen

 • Locatie, gebouw/etage/compartiment

 • Locatieaanduiding, ‘u bevindt zich hier’

 • Legenda

 • Meldingsprocedures

 • Tekening moet op A3-formaat zijn

Gerelateerde opleidingen

Voorlichting en onderricht naar medewerkers zijn DE belangrijkste kapstokhaken vanuit de Arbowet waar passende maatregelen voor genomen moeten worden als het gaat om bediening van risicovolle arbeidsmiddelen of het doen van risicovolle handelingen.

Dat wil zeggen, heeft de betreffende medewerker de juiste informatie gekregen over de bediening van het middel, welke risico’s er aan het gebruik van het middel zitten en welke voorzorgsmaatregelen genomen dienen te worden voorafgaande het gebruik hiervan? 

Daarnaast is het ook belangrijk dat de medewerker bedieningsvaardig wordt, door de juiste praktische onderricht te krijgen op het betreffende middel of gelijkwaardig. Dus geen praktijk om een 4-tons heftruck te bedienen terwijl je op het bedrijf een 50-tons heftruck moet bedienen. 

 

Opleidingen die hiervoor binnen N&S gegeven worden zijn onder andere:

 • Heftruckchauffeur / Hoogwerker / Elektronische pallettruck / Reachtruck;

 • BHV / Ploegleider BHV;

 • Preventiemedewerker.

Kijk voor meer informatie over ons opleidingsaanbod op: ns-academy.nl/mvo-en-arbo-aanbod

 
Terug naar overzicht


© 2015 N&S Quality Consultants

N&S Quality Consultants B.V.

 

Hogeweg 129, 5301 LL Zaltbommel

 

t. 0418-57 58 59 f. 0418-57 58 55

 

e. office@ns-quality.nl i. www.ns-quality.nl